Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Dział pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do dyrektorów placówek


Pytanie 1.

Nie mogę zalogować się do systemu w celu wypełnienia zgłoszenia/wniosku?


Odpowiedź:


W pierwszym kroku w menu "Moje zgłoszenie/wniosek" lub w menu "Nowe zgłoszenie/wniosek" wypełniamy ankietę  wybierając "Wypełnij nowe zgłoszenie/wniosek". Na pierwszej stronie ankiety podajemy hasło, które posłuży do logowania. Przy pierwszym uruchomieniu ankiety nie logujemy się do systemu.


Pytanie 2.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?


Odpowiedź:


Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu i sprawdzenie czy oraz gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE własnego dziecka.

Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).


Pytanie 3.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu zgłoszenia/wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?


Odpowiedź:


Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce pierwszego wyboru.


Pytanie 4.

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam adresu e-maila, a chcę wypełnić "Kartę zgłoszenia/wniosku" ?


Odpowiedź:


W pozycji e-mail należy wpisać dowolne słowo np."brak".

Adres e-mail służy do automatycznego przypomnienia, przez system rekrutacyjny, hasła użytkownika.

Nie zalecamy takiego rozwiązania, ponieważ w razie zapomnienia hasła rodzic nie będzie miał możliwości jego odzyskania.


Rekrutacja ID: 131; Wersja: 23.161.1.13 Harmonogram ID: 641;